REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA DZIECI I DOROSŁYCH

1. Obowiązkowe wypełnienie w PUNKCIE INFORMACJI HYDROSTACJA karty uczestnika zajęć, która posłuży do komunikacji z klientem.

2. Wykupienie pojedynczego wejścia na LEKCJĘ PRÓBNĄ za 50zł lub karnetu semestralnego, w którym lekcje kosztują 39zł. Cena karnetu semestralnego to liczba tygodni x 39zł. Cena karnetu nie obejmuje dni przypadających w święta kościelne i państwowe, w czasie których pływalnia jest nieczynna. Jednorazowa opłata za lekcję dotyczy wyłącznie pierwszych zajęć. Opłatę za karnet semestralny można rozłożyć na 2 części: 250zł w dniu pierwszej lekcji np. próbnej, pozostała część najpóźniej na 6 zajęciach.

3. Przed każdym wejściem należy zgłosić swoją obecność w PUNKCIE INFORMACJI pracownikowi SZKOŁY HYDROSTACJA, a potem w recepcji pływalni odbierając kluczyk do szafki.

4. Uczestnicy zajęć w grupach od 2 do 6 osób (dzieci) i od 2 do 8 osób (młodzież i dorośli) zostają zakwalifikowani na odpowiedni poziom zaawansowania. O liczebności grup decyduje trener i/lub organizator szkolenia.

5. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. Zajęcia niewykorzystane i odpowiednio wcześnie odwołane można po wcześniejszym uzgodnieniu odrobić w innym terminie niż zadeklarowany.

Odwołanie zajęć musi nastąpić najpóźniej na dzień przed spotkaniem do godziny 18:00 na numer telefonu 606-676-005 lub na e-mail: szkola@hydrostacja.pl.

Wszystkie spóźnione zgłoszenia nieobecności traktowane będą jak brak odwołania.

Odwoływanie zajęć dotyczy wyłącznie karnetu semestralnego. Na każde 5 lekcji objętych karnetem przysługuje jedno odwołanie. Odrabianie zajęć może odbywać się jedynie w trakcie bieżącego semestru, najpóźniej w ciągu 4 tygodni od dnia, w którym pływak był nieobecny. Zajęcia niewykorzystane i nie odrobione w terminie nie “przechodzą” na kolejny semestr ani nie mogą być realizowane w ferie, wakacje, ani w późniejszym terminie.
W uzasadnionym przypadku istnieje możliwość zamiany karnetu na mniejszy i rozliczenia go wg stawki jak za pojedyncze wejścia.

6. Zajęcia, które nie odbędą się z winy szkoły HYDROSTACJA lub pływalni będzie można odrobić, lub równowartość za nie zostanie przeniesiona na kolejny semestr.

7. Szkoła Pływania HYDROSTACJA zastrzega sobie prawo do:
– odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych
– łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie, lub w celu odrobienia odwołanych zajęć
– zamiany trenera dla danej grupy lub pojedynczych uczniów.

8. Uczestników szkolenia jak i osoby towarzyszące obowiązuje dodatkowo regulamin pływalni. Należy ze względów higienicznych m.in.:
– w szatni i na widowni poruszać się w czystych klapkach
– pływać w czepku
– wziąć prysznic przed wejściem do wody.

9. Wykupienie jednorazowej wejściówki, lub karnetu oznacza akceptację regulaminu Szkoły Pływania HYDROSTACJA.

10. Rezygnacja z karnetu. Zwrot karnetu powinien nastąpić na 7 dni przed kolejną lekcją. Zwracamy kwotę za dotychczas nie zrealizowane zajęcia, potrącając za te które już się odbyły po 45zł.

ORGANIZATORZY

Organizorem zajęć Hydrostacja Osowa jest firma Zark Sp. z o.o. ul. Bogusława 60, 80-209 Chwaszczyno.
mBank 39 1140 2004 0000 3902 7794 5542
Kontakt: 606 676 005, szkola@hydrostacja.plwww.hydrostacja.pl
Organizorem zajęć Hydrostacja Witomino jest firma Fyrsta Centrum Sportu i Rekreacji, Damian Mrożek ul. Słowackiego 15/2, 83-262 Czarna Woda.
mBank  86 1140 2004 0000 3302 5230 1294

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI – OSOWA

NIEDZIELA ZAJĘCIA 30 MINUTOWE

1. Obowiązkowe jest wypełnienie w PUNKCIE INFORMACJI HYDROSTACJA karty uczestnika zajęć, która posłuży do komunikacji z klientem.

2. Wykupienie pojedynczego karnetu na EDYCJĘ: JESIEŃ, ZIMA LUB WIOSNA, w którym zawarto 11 tygodni w cenie 9 lekcji za 360zł. Karnet nie obejmuje dni przypadających w święta kościelne i państwowe, w czasie których pływalnia jest nieczynna, a o których mowa w ofercie.

3. Przed każdym wejściem należy zgłosić swoją obecność w PUNKCIE INFORMACJI pracownikowi SZKOŁY HYDROSTACJA, a potem w recepcji pływalni odbierając kluczyk do szafki.

4. Uczestnicy zajęć w grupach do 8 osób (młodzież i dorośli) zostają zakwalifikowani na odpowiedni poziom zaawansowania. O liczebności grup decyduje trener i/lub organizator szkolenia.

5. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat.  Nieobecności na zajęciach niemowląt i małych dzieci nie będą odrabiane. W zamian za to proponujemy dużą redukcję ceny karnetów na każda z edycji tj. 11 tygodni w cenie 9 lekcji za 360zł. To do Państwa należy decyzja w ilu spotkaniach w danej edycji będziecie uczestniczyć Zajęcia niewykorzystane nie “przechodzą” na kolejne edycje, na inne karnety, ani nie mogą być realizowane w ferie, wakacje, ani w późniejszym terminie.

W uzasadnionym przypadku istnieje możliwość zamiany karnetu na mniejszy i rozliczenia go wg stawki jak za pojedyncze wejścia.

6. Za zajęcia, które nie odbędą się z winy SZKOŁY PŁYWANIA HYDROSTACJA lub pływalni,  zwracana będzie ich równowartość lub zostanie ona przeniesiona na kolejną edycję.

7. Szkoła Pływania HYDROSTACJA zastrzega sobie prawo do:
– odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych
– łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie
– zamiany trenera dla danej grupy lub pojedynczych uczniów.

8. Uczestników szkolenia jak i osoby towarzyszące obowiązuje dodatkowo regulamin pływalni. Należy ze względów higienicznych m.in.:
– w szatni i na widowni poruszać się w czystych klapkach
– pływać w czepku
– wziąć prysznic przed wejściem do wody.

9. Wykupienie usługi oznacza akceptację regulaminu Szkoły Pływania HYDROSTACJA.

10. Rezygnacja z karnetu. Zwrot karnetu powinien nastąpić na 7 dni przed kolejną lekcją. Zwracamy kwotę za dotychczas nie zrealizowane zajęcia, potrącając za te które już się odbyły po 50zł.

Kontakt: 606 676 005
Administratorem zajęć Hydrostacja Osowa jest firma Zark Sp. z o.o. ul. Bogusława 60, 80-209 Chwaszczyno. mBank 39 1140 2004 0000 3902 7794 5542

1. Obowiązkowe jest wypełnienie w PUNKCIE INFORMACJI HYDROSTACJA karty uczestnika zajęć, która posłuży do komunikacji z klientem.

2. Wykupienie pojedynczego karnetu na EDYCJĘ: JESIEŃ, ZIMA LUB WIOSNA, w którym zawarto 11 tygodni w cenie 9 lekcji za 360zł. Karnet nie obejmuje dni przypadających w święta kościelne i państwowe, w czasie których pływalnia jest nieczynna, a o których mowa w ofercie.

3. Przed każdym wejściem należy zgłosić swoją obecność w PUNKCIE INFORMACJI pracownikowi SZKOŁY HYDROSTACJA, a potem w recepcji pływalni odbierając kluczyk do szafki.

4. Uczestnicy zajęć w grupach do 8 osób (młodzież i dorośli) zostają zakwalifikowani na odpowiedni poziom zaawansowania. O liczebności grup decyduje trener i/lub organizator szkolenia.

5. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat.  Nieobecności na zajęciach niemowląt i małych dzieci nie będą odrabiane. W zamian za to proponujemy dużą redukcję ceny karnetów na każda z edycji tj. 11 tygodni w cenie 9 lekcji za 360zł. To do Państwa należy decyzja w ilu spotkaniach w danej edycji będziecie uczestniczyć Zajęcia niewykorzystane nie “przechodzą” na kolejne edycje, na inne karnety, ani nie mogą być realizowane w ferie, wakacje, ani w późniejszym terminie.

W uzasadnionym przypadku istnieje możliwość zamiany karnetu na mniejszy i rozliczenia go wg stawki jak za pojedyncze wejścia.

6. Za zajęcia, które nie odbędą się z winy SZKOŁY PŁYWANIA HYDROSTACJA lub pływalni,  zwracana będzie ich równowartość lub zostanie ona przeniesiona na kolejną edycję.

7. Szkoła Pływania HYDROSTACJA zastrzega sobie prawo do:
– odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych
– łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie
– zamiany trenera dla danej grupy lub pojedynczych uczniów.

8. Uczestników szkolenia jak i osoby towarzyszące obowiązuje dodatkowo regulamin pływalni. Należy ze względów higienicznych m.in.:
– w szatni i na widowni poruszać się w czystych klapkach
– pływać w czepku
– wziąć prysznic przed wejściem do wody.

9. Wykupienie usługi oznacza akceptację regulaminu Szkoły Pływania HYDROSTACJA.

10. Rezygnacja z karnetu. Zwrot karnetu powinien nastąpić na 7 dni przed kolejną lekcją. Zwracamy kwotę za dotychczas nie zrealizowane zajęcia, potrącając za te które już się odbyły po 50zł.

 

Administratorem zajęć Hydrostacja Osowa jest firma Zark Sp. z o.o. ul. Bogusława 60, 80-209 Chwaszczyno.
mBank 39 1140 2004 0000 3902 7794 5542
Kontakt: 606 676 005
Call Now Button

Zapłać za zajęcia na pływalni Witomino

 

Wskazaną kwotę należy wpłacić na konto w mBanku: 

 

86 1140 2004 0000 3302 5230 1294

W tytule przelewu wpisz imię i nazwisko uczestnika oraz wybrany dzień tygodnia.

You have Successfully Subscribed!

Zapłać za zajęcia na pływalni Osowa

 

Wskazaną kwotę należy wpłacić na konto w mBanku: 

 

39 1140 2004 0000 3902 7794 5542

W tytule przelewu wpisz imię i nazwisko uczestnika oraz wybrany dzień tygodnia.

You have Successfully Subscribed!