Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO informuję, iż :
 Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych jest Frysta Centrum
Sportu i Rekreacji, którego siedziba mieści się pod adresem: 83-262 Czarna Woda ul.
Słowackiego 15/2 E-mail : info@hydrostacja.pl
 Pani/Pana dane przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych w celu rekrutacji, zawarcia umowy,
prowadzenia działalności sportowej i kulturalnej
 Podstawą prawną ich przetwarzania może być lub mogą być :
– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. zgoda świadomie i dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana
na przetwarzanie danych osobowych.
– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. wymogi kontraktowe wynikające z konieczności
dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy współpracy lub podjęcia
działań przed jej zawarciem – w celu przygotowania wstępnej oferty
– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. konieczność wypełnienia przez CSiR obowiązków prawnych
wynikających z przepisów prawa  – realizacja zawartej umowy bądź złożonego zamówienia
na wykonanie usługi.
– art.6 ust.1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów administratora – promocja, marketing
 Przetwarzanie pozyskanych od Państwa Danych opierać się będzie na zasadzie
dobrowolności. Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania zadań
statutowych i prawnych obowiązków administratora.
 Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego,
 Dane mogą być udostępniane przez CSiR podmiotom upoważnionym do uzyskania
informacji tylko na podstawie przepisów prawa.
 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach prawa dotyczących
archiwum.
 Informuję, iż CSiR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić stosowne środki fizyczne,
techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, utratą zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 Pani/ Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Call Now Button

Zapłać za zajęcia na pływalni Witomino

 

Wskazaną kwotę należy wpłacić na konto w mBanku: 

 

86 1140 2004 0000 3302 5230 1294

W tytule przelewu wpisz imię i nazwisko uczestnika oraz wybrany dzień tygodnia.

You have Successfully Subscribed!

Zapłać za zajęcia na pływalni Osowa

 

Wskazaną kwotę należy wpłacić na konto w mBanku: 

 

39 1140 2004 0000 3902 7794 5542

W tytule przelewu wpisz imię i nazwisko uczestnika oraz wybrany dzień tygodnia.

You have Successfully Subscribed!

Rezerwuj spływ